سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
کاش همین جمعه بیایی اقا....

به نام او...

" و چه خوب میشد اگر کسی وقتی می آمد که نباید..."

و چه خوبتر بود اگر آمدنش ،امدنی سبز بود...

و چه زیبا میشد اگر مسافرمان عزیز کرده بود...

و چه شورانگیز بود اگر هزاران چشم منتظرش بودند...

کاش می آمد همین حالا که کسی فکرش را نمی کند...

 یا...

یا این جمعه... 

بیاید و نرگس باران کند زمین خدا را...

وستاره باران آسمانش را...

می امدو غبار غم میگرفت از چهر دلشکستگان...

می امدو چشم به راهان را چشم از راه بر میداشت...

می امدو خون دل خوردگان را لبخندی امیدوار نثار می کرد....

می آمدو ...

کاش حالا بیاید ...

همین جمعه بیاید...

کاش بیایدو چشم به راهان را چشم از راه بردارد...


+ نوشته شـــده در دوشنبه 92/3/27ساعــت 4:9 عصر تــوسط یاسمین | نظر