سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
رازو نیاز...

به نام او...

گویند خواستن از نیاز می اید...

کوچک است و کوچک میکند...

و سخت بر این باورند که نباید خواست ...

که نباید به درگاهش دست نیاز دراز کرد...

جاهلند..

نمیدانند...

یا شاید نمیفهمند دعا از معبود خواستن است ...

واین خواستن بزرگ میکند نه کوچک!!!

و نمیدانند .. و نمیخواهند بدانند که...

چه زیباست از معبود ، از معبودی که خدا باشد خواستن...

و شاید تا بحال سیب نچیده اند...

از درختی که ممنوعش کرده باشند...

و تبعید نشده اند به زمینی که ...

 نهرهایش به زیبایی رضوان نباشد...

وحسرت نخورده اند...

حسرت نداشته هایی که روزی بودند...

و به یک نافرمانی نیست شدند...

ونیازی نیست برای راز گفتن...

و غمی نیست...

و نداشته ای نیست...

و حسرتی نیست برای دست به سوی آسمان بلند کردن...

برای دعا کردن..

برای خواستن..

وشاید مغرورند به داشته هایی که صاحبش نیستند...

وشاید ندیده اند قارون را...

ونشنیده اند قصه ی بلعیده شدنش را...

ویا شاید باور نکرده اند...

شاید...


+ نوشته شـــده در شنبه 92/6/16ساعــت 4:34 عصر تــوسط یاسمین | نظر