سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مـــ ـ ـ ــــادر...

به نام او...

با اجازه ی نگاهت مهربان مــَـ ـ ـ ـــن...

نگــــ ـ ـ ـ ــــاهِ رنجیده ات را دمی...

به مــَـ ـ ـ ـــن...

به مـــ ـ ـ ـــنِ کودک بسپار...

در بازی های کودکانه ام...

همیشه...

همیشه نگاهم به نگاه حامیت...

خیره بود...

و دلــــ ـ ـ ـــم...

به دلِ عاشقـــــ ـ ـ ـــت گرم...

و همیشه ...

آغـــ ـ ـ ــــوشِ بازو...

گرمت ...

پنـــ ـ ـ ــــاه بی پناهیم بود...

و چشـــ ـ ـ ـــمانِ همیشه نگرانت...

آسمانِ زلال کودکیم...

مهــــ ـ ـ ــــربانم...

من...

تمامم...

خلاصه میشود...

در...

تـــ ـ ـ ــــو...

 

 


+ نوشته شـــده در چهارشنبه 93/1/27ساعــت 11:39 عصر تــوسط یاسمین | نظر