سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مرگ بر قانون مردانه....

به نام او....

مردانی نشسته اند دور هم قانونی تنظیم کرده اند و میدهند به خورد ما زنان بیچاره...

زنی از کتک های بی امان همسرش مینالد

هر روز پله های دادگاه خانواده را با روحی زخمی بالا و پایین میکند

اما همان مردهای قانون مند هر روز به بهانه های واهی برش میگردانند...

باکره نیستی؟؟؟

تمکین از شوهری که تو را به باد کتک میگیرد نکرده ای؟؟؟

پس نفقه به تویی که تنهایی باید از پس زندگیت بر بیایی تعلق نمیگیرد...

سخت زندگی را میگذرانی ؟؟؟؟

به ما مربوط نیست...

خسته شدی؟؟؟

کتک خوردی؟؟؟

به ما مربوط نیست قانــــــــــــــــــون این است که تو باید با شوهرت بسازی

مگر این که او بخواهد ...

ینی بخواهد که دیگر تو را نداشته باشد...

آنوقت بیا یک فکری به حالت میکنیم...

مرگ بر قانون و قانون مندانی که احساسات یک زن را ندید میگیرند...

تن خرد و نحیفش را میسپارند به دست مردان گرگ صفتی که بیرون نشسته اند

زنی را سوار کنند که ته جیبش پولی برای تاکسی گرفتن نمانده...

و همان مردان فاحشه میخواننش و حکم سنگسارش را میچسبانند روی پیشانی اش...

متنفرم از قانون های مردانه....


+ نوشته شـــده در یکشنبه 93/5/12ساعــت 10:51 عصر تــوسط یاسمین | نظر