سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
کوتاه نوشت....

این روزهــــــآ..

بـــُغض هایـَم را.

.خـروار خــروار

..قورت میدَهــَم.....


+ نوشته شـــده در یکشنبه 94/1/9ساعــت 1:18 صبح تــوسط یاسمین | نظر